Ada Ekol Anaokulu ::. Çiğli ::. İzmir ÖZEL İZMİR BÜCÜR KENT ANAOKULU
Online Ziyaretçi Sayısı
1
EĞİTİM
 
EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA

     Okullarımızda her dönem sonunda yeni döneme ait eğitim programı hazırlanır. Hep birlikte tartışarak geçen yılki program içinde ilgimizi en çok hangi konular çekmiş, hangi konuları işlerken keyif almışız saptarız, her yeni dönemde farklı değişik konulara yoğunlaşırız.
Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının uygulandığı okulumuzda çocuklarımız, sağlığa zarar vermeyen malzemelerle üretilen mobilya, oyuncak ve aksesuarlar ile donatılmış, trafikten ve şehir karmaşasından uzak bir ortamda eğitim görürler.

     Çocuklarımız, bol güneş alan sınıflarda, pırıl pırıl ve güvenli oyun bahçesinde çeşitli dersler ve etkinlikler aracılığıyla, zihinsel ve bedensel gelişimlerini hızlandırıp,

     Konularımızın dışında “Bilim ve Deney Günleri, Sevgi Haftası” gibi değişik konularla çocuklarımızın ilgisini farklı alanlara çekiyoruz. Eğitim programımızı işlerken önem verdiğimiz, en önemli konulardan birisi de öğrendiklerimizi görerek pekiştirmek amacıyla yaptığımız gezilerdir.Bu yolla bilgi dağarcığımıza kattığımız hiç bir şeyi unutmuyoruz. İşi uzmanından öğrenmek bizim için çok önemli, bu yüzden konularımızı işlerken, alanında bilgili kişileri okulumuza konuk ediyoruz. Böylelikle öğrendiklerimizi paylaşıp deneyerek daha da pekiştiriyoruz. Bu konuda sizlerin de destek ve önerilerinize açığız.

ÖĞRETMENLERİ İLE HER HAFTA

 1. Halk Oyunları : Halk oyunları,  insanlarımızın yaşantısını, karakterini ve iç alemlerini, örf ve adetlerini,  doğayla ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirten, ruhsal, kültürel ve sanatsal özelliğini içinde barındıran en zengin kültür değerlerimizdir.
           Toplumlar kültürlerine dayanarak güçlenir. Bu sağlam temellere tutunarak güvenle çağdaş kimliklerini oluştururlar. Toplumlar kendi geçmişini ve kültürünü bildiği, o kültüre sahip çıkıp yaşattığı oranda yeniliklere doğru güvenle ilerlerler ve çağdaş dünya içinde yerlerini alırlar.
          Bücürkent Anaokulu halk oyunları derslerinde, çocukların müzik, ritim ve estetiği birleştirerek eğitilmelerini, sanatla küçük yaşta tanışmalarını, disiplinli yaşam tarzına uyum sağlamalarını,  el ve kol koordinasyonlarının sağlanmasını, dikkatlerini belli bir noktaya toplayabilme kabiliyetlerinin  gelişmesini, özgüven kazanmalarını hedefliyoruz.
          Bücürkent Anaokulu yaş gruplarına uygun olan değişik yörelerden halk oyunları seçilir, kız erkek karışık olarak çalışmalar yapılır. Sene sonu ve belirli gün ve haftalarda öğrendiklerini sergileyip aileleriyle paylaşırlar.
          Ayrıca oyun hakkında genel bilgi edinmeleri ve oyunun genel tavrını görmeleri için  oynanacak oyunlar izletilir. Oynanacak yörenin folklorik kostümleri tanıtılır.

 2. İngilizce : Özel İzmir Bücürkent Anaokulu’nda haftada beş gün İngilizce eğitimi verilmektedir. Bu eğitimin temel amacı çocuklarımıza İngilizceyi sevdirmek ve bu dille ilk tanışmalarını sağlamaktır.
          Çocuklarımız oyunlar, aktiviteler, video gösterimleri, şarkılar ve çeşitli drama çalışmaları ile eğlenerek öğrenme imkânı bulmaktadır.
          Küçük yaşlarda yabancı dil öğrenimi çok daha kolay ve hızlı gerçekleştiği için bu yönde ki eğitimimize son derece önem vermekteyiz.

 3. Satranç : Satranç iki oyuncu arasında oynanan bir strateji oyunudur. Masa üzerinde siyah – beyaz 16 taştan oluşan, 64 karelik bir satranç tahtası üzerinde oynanır. Satranç oyunundaki başarı insanın kendi becerisi ve düşüncesine bağlıdır, yani sorumluluk kendisine aittir. Satranç oyunu ayaklı satranç tahtası üzerinde mıknatıslı taşlarla veya bahçe satrancı şeklinde düzenlenen büyük boy plastik taşlarla da oynanabilmektedir.
           Satranç; dikkat ve sabır isteyen, geniş kapsamlı düşünmeyi gerektiren, kendini ve karşısındakini takdir etmeyi öğreten bir oyundur. Bu nedenle çocuklarda sorumluluk duygusunu, sosyal – duygusal ve zihinsel gelişimi desteklemektedir.
           Bücürkent Anaokulu’nda satranç isteğe bağlı olarak seçilir, 5 – 6 yaş grubu içinden oynamak isteyen çocuklar, hem masa üstü satranç tahtasında, Taş renkleri, taş sayısı, taş isimleri, taş hareketleri ile satranca başlangıç yapılır. Çalışma süresi çocukların dikkat ve istekleri göz önüne alınarak belirlenir. Her hafta yapılan çalışmalar ailelerle paylaşılır, evde tekrar yapılması için desteklenir.

 4. Bale  : Yaşamın inceliğinin, bedenimizle buluştuğu andır. Bu inceliği bedenimize en iyi Bale ile öğretiriz. Bedenimize öğrettiğimiz incelik, ruhumuza da yansır, kendimize ve insanlığa saygıyı öğreniriz.

 5. Müzik :Hayatın ritmini ve çok sesliliğini öğreniriz müzikle. Ruhumuzu besleyen gıda, duygularımızın dilidir. Bazen neşelenir bazen hüzünleniriz müzikle. Yaşam gibi canlı, sürekli, duraklı, inişli, çıkışlı ve tempolu…
           Okul öncesi eğitimde müzik, her yaş ve her beceri düzeyindeki çocuğun katılımına olanak veren ve çocuğa en yakın olan sanat dallarından biridir. Çocuk için müzik geniş bir anlam ifade etmektedir. Müzik, çocukta duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi,    yaratıcılığı, estetik duygusunu, sosyal – duygusal gelişimini destekler. Ayrıca kavram gelişimi ve çocukların iyi alışkanlıklar kazanması açısından önemlidir. Bücürkent Anaokulu’nda gerçek bir müzik eğitimi için ritim, ses, hareket, söz ve yaratıcılığı içine alan değişik etkinliklere yer veren  çalışmalar yapılmaktadır. Okulumuzdaki  müzik etkinlikleri aşağıda belirlenen başlıklar altında uygulanmaktadır:

  1)Ritim Çalışmaları: Oturarak veya ayakta, ritim çalgılarıyla yapılır. Ritim çalgıları; ezgili ve ezgisiz vurmalı çalgılar olarak iki grupta toplanır. Marakas, zil, def, davul, ses kutuları, akardiyon, vb. her ay ayrı bir çalgı aleti çocuklara tanıtılmakta ve müzik dersimiz bu çalgı aleti eşliğinde yapılmaktadır
  2)Şarkı Söyleme Çalışmaları: Çocuk yaş grupları,  şarkı ses genişlikleri, günlük plandaki konu ve kavramlar dikkate alınarak kulaktan şarkı öğretimi ile yapılır.
  3)Müzikli Dramatizasyon: Müzik eşliğinde yapılan drama çalışmalarıdır.
  4)Yaratıcı Dans Etkinlikleri: Planlanmadan yapılan, spontane dans çalışmalarıdır.
  5)Müzik Dinleme ve Ses Ayırt Etme Etkinlikleri: Çocukların müzik beğenisini geliştirmek iyi ve doğru sesi kavrayabilmek için yapılan dinleti müzikleridir.

  Ayrıca okulumuzda önemli gün ve haftalarda, doğum günlerinde özel müzik çalışmaları yapılmaktadır.

 6. Resim : Çocuk dünyasında resmin diğer sanat etkinliklerinden daha özel bir yeri vardır. Resim, çocuğun kendini yansıttığı, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği bir anlatım yoludur. Resim etkinliği çocukların sözsüz dilini oluşturur. Gelişim düzeylerine, bireysel özelliklerine uygun olarak farklı resim çalışmaları yaparlar. Ortaya çıkan ürünler onların çevrelerini ve kendilerini nasıl algıladıklarını gösterir. Resim çalışmaları çocuğu tanıma tekniği olarak da kullanılmaktadır.
              Bücürkent Anaokulu’nda resim çalışması, çocuğun kendini rahat hissettiği bir ortamda, çeşitli boya malzemeleri ve teknikler kullanarak, grup ya da bireysel olarak, bazen hayallerini yansıtarak, bazen belirli bir konu çerçevesinde duygu ve düşüncelerini aktararak, çeşitli mekânlarda yapılmaktadır.
             Yapılan tüm ürünler değerlidir. Bu nedenle çalışmalar her gün aile ile paylaşılır ve saklanır. Belirli aralıklarla sergiler yapılır. Çocukların eski çalışmalarını görüp hatırlamalarına, kendilerindeki değişikliği görmelerine fırsat verilir. Resim sergilerine, müzelere gidilir. Farklı ressamların resimleri incelenir, fırsat bulunursa ressamlarla tanıştırılır. Sene sonunda çalışmalar dosyalanır ve çocuklara verilir.
 7. Tiyatro (Drama) : Drama, hareketli müzik (orff öğretisi), mimik,doğaçlama, diksiyon, diyafram, makyaj ve dans bütünüdür.
            Yaratıcı drama, çocuklarımıza özgüven, kendini tanıma, dil gelişimi, sosyal çevreye karşı kendini beden diliyle anlatma, kendini tanıtma ve karşıdaki kişiyi tanıma ve özümseme becerileri kazandırır.
           Çocuklarla birlikte oyunlar hazırlanır. Bu oyunlarla birlikte birliktelik duyguları gelişir, ekip çalışması becerisi kazanırlar.
            Bu çalışmalar, çocukların günlük performansları ve sınıf öğretmenlerinin yıllık programları doğrultusunda ilerler. Drama çalışmaları 20 – 40 dakika arasında çocukların dikkat ve konsantrasyonları göz önüne alınarak yapılır.

 8. Beden eğitimi (Jimnastik) : Beden eğitimi dersleri, çocuklara sporun  her dalını tanıtarak sevdirmeyi ve sağlıklı
  bir yaşamınana unsurlarından biri olduğunu  benimsetmeyi amaçlamaktadır.
            3 – 6 yaş, temel becerilerin kazanıldığı bir dönemdir. Beden eğitiminin çocukların fiziksel zihinsel, sosyal, duygusal gelişimleri üzerinde yarattığı olumlu etkiler bilinmektedir. Bu yaş aralığında, hareket türlerinde ve sayısında bir artış gerçekleşmektedir.
           Aslında çoğu basit hareketlerden oluşan bu hareket dağarcığının genişliği, ilerdeki sportif performanslarını belirleyici rol oynamaktadır.
           Bücürkent Anaokulu’nda beden eğitimi dersleri yaş gruplarına uygun çeşitli eğitsel oyunlarla, çocukların severek ve uzun süreli katıldığı, birçok materyal ve malzemenin kullanıldığı, müzik eşliğinde ritmik dans çalışmalarının yapıldığı, değişik grup ya da bireysel yarışmaların düzenlendiği bir süreç olarak işlemektedir. Sonuçta çocuklar belirli bilgi – beceri ve sportif alışkanlıklar kazanmakta, kendi özelliklerini keşfetmekte, yaşam için gerekli olan insan ilişkileri, yardımlaşma, bilgi edinme, özgüven, takdir etme gibi olumlu özelliklere sahip olmaktadır. Ayrıca belirli günlerde beden eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar ailelerle paylaşılmaktadır.

  Derslerimiz Verilmektedir.
 
GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMIMIZ

07.00 Açılış ve Okula Geliş
09.00-09.30 Sabah Kahvaltısı
09.30-10:00 Eğitsel Çalışmalar - Dergi Çalışmaları
10:00-11:00 El ve Bedensel Faaliyetler - Branş Dersleri
11:45-12:15 Yemek ve Uykuya Hazırlık
13:15-15:00 Uyku Branş ve Eğitim Çalışmaları(öğlenci grup)
15:30-16:00 İkindi Kahvaltısı
16:00-17:45 Serbest Oyunlar – Kapanış
 

EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİM VE AMAÇLARIMIZ

 • VARLIK NESNELERİNİN İSİM VE ŞEKİLLERİNİ GÖRSEL OLARAK ÖĞRENMESİNİ SAĞLIYORUZ.
 • ÇEŞİTLİ GEZİLER KİTAPLAR VE OKULA GETİRİLEN EVCİL HAYVANLARLA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILIYORUZ.
 • ÇOCUĞA  KİTAP OKUMAKLA VE KİTAP GÜNLERİ DÜZENLEMEKLE KİTAP  SEVGİSİNİ AŞILIYORUZ.
 • ANLATTIĞIMIZ KUKLALI MASALLARLA,TİYATRO GÖSTERİLERİYLE VE MÜZİKLİ DRAMA DERSLERİYLE HAYAL DÜNYALARINI GELİŞTİRİYORUZ VE GİZLİ KALMIŞ DUYGULARINI AÇIĞA ÇIKARIYORUZ,YAPMALARI GEREKEN VEYA YAPMAMALARI GEREKEN HAREKET VE DAVRANIŞLARI  ONLARA VURGULAYIP ANLATIYORUZ.
 • HERGÜN BOŞ BİR KÂĞIDA YAPTIKLARI SERBEST RESİMLERLE KULLANDIKLARI BOYA RENKLERİYLE ÇOCUKLARIMIZIN O GÜNKÜ PSİKOLAJİK DURUMLARI ÖLÇÜYORUZ.
 • YEMEK YEME ALIŞKANLIĞINI KAZANDIRIYORUZ
 • DÜZENLİ UYKU ALIŞKANLIĞINI KAZANDIRIYORUZ.
 • BELİRLİ OYUNCAK VE MATERYALLERLE BEYİN JİMLASTİĞİ YAPMALARINI VE ZEKÂSINI EN İYİ SEKİLDE ORTAYA KOYMASINI SAĞLIYORUZ.
 • DERGİ ve FAALİYET ÇALIŞMALARI İLE KAVRAMLAR: RENKLER, ŞEKİLLER, SAYILAR VE ZIT KAVRAMLARI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI ÖĞRETİYORUZ.
 • KİTAP VE GÖRSEL OLARAK MESLEKLERİ ÖĞRETİYORUZ.
 • YAPTIGIMIZ FAALİYETLERLE, DENEYLERLE VE HAZIRLAMIŞ OLDUGUMUZ ONLARA AİT BİR BAHÇEYLE  DOĞAYI VE MEVSİMLERİ ÖĞRETİYORUZ.
 • İÇİNE KAPANIK VEYA ÇOK HAREKATLİYSE BİREBİR ÇALIŞMALARLA KENDİNE VE ÇEVRESİNDEKİLERE ÖZGÜVENİNİ  SAĞLIYORUZ.             
 • ACIK HAVA VEYA SINIF İÇİ OYUNLARIYLA ÇOCUKLARIN  SOSYALLEŞMESİNİ  VE ARKADAŞLARIYLA BİRŞEYLER PAYLAŞMASINI, KURALLARA UYUM SAĞLAMASINI ÖĞRETİYORUZ.
 • ÇEŞİTLİ BRANŞ DERSLERİYLE ÇOCUKLARIMIZIN BECERİLERİNİN NE YÖNE YATKIN OLDUGUNU ÖLÇÜYORUZ.
 • ENERJİ DOLU OLAN ÇOCUKLARIMIZIN ENERJİLERİNİ ATMALARI,RAHATLAMALARI  VE ONLARIN MUTLULUGU VE SAĞLIGI BİZİM İÇİN HERŞEYDEN ÖNEMLİ.
 • BİZ BU İŞİ ÇOK SEVEREK VE  ÖNEM VEREREK  YAPIYORUZ SİZ EN DEĞERLİ VARLIĞINIZI BİZE EMANET EDİYORSANIZ BİZDE ONA ANNE ŞEVKATİYLE YAKLAŞIP BABA  SEVGİSİ VE KURALLARIYLA ÖĞRETİYORUZ.